Gratis modellen

Ontwikkel meer overzicht, structuur, richting en focus.

Succes Creator Diagram

Het Succes Creator diagram helpt je om de juiste prioriteiten te stellen zodat je met zo weinig mogelijk middelen maximaal resultaat bereikt. In het diagram sta je zowel stil bij je eigen wensen als de wensen van je klant. Op basis daarvan bepaal je wat je maakt en wat je verbetert.

Project Canvas

Het Project Canvas levert je overzicht en richting op. Je bepaald namelijk jouw koers waarbij je rekening houdt met de persoonlijke, bedrijfs- en omgevingsaspecten. Met deze integrale aanpak richt je je alleen op zaken die in lijn staan met jouw belangrijkste doelen.

Ikigai Diagram

Het Ikigai Diagram geeft je inzicht in wat voor jou belangrijk is en waar je goed in bent. Vervolgens ga je na hoe je met jouw passies & talenten het verschil kunt maken en daar ook geld aan kunt verdienen. Je staat dus zowel stil bij wat jij zelf wil als dat wat jouw klanten willen en bereid zijn om voor te betalen.

Personal Model Canvas

Het Personal Model Canvas geeft je inzicht in wat voor jou belangrijk is en wat je graag wil bereiken. Ook komt in dit canvas terug hoe je jouw doelen kunt bereiken met jouw persoonlijke hulpbronnen die je tot je beschikking hebt. Vul het canvas in om jouw doelen sneller te realiseren.